Gloria Joyce Burt Harpa

Gloria Joyce Burt

Harpa

Den amerikanska harpisten Gloria Joyce Burt är född i Chicago men kom som ung till Europa där hon bl.a. utbildade sig vid Sorbonne. Hon turnerar flitigt i Sverige och ingår ofta som harpist i såväl stora som små konsertsammanhang ihop med både kammarensembler, orkestrar och körer.