Sam Cello

Sam Bäckström

Cello

Efter avslutade högskolestudier i Stockholm och studier för olika solister tog yrkeslivet vid . Sam har under sin karriär spelat i de flesta av Sveriges större orkestrar i olika omgångar. Under många år var han också fast anställd cellist vid Wermland Opera Orkester. Parallellt med detta har han frilansat som kammarmusiker i olika sammanhang.

Numera botaniserande i den musikaliska floran tillsammans med kollegorna i Trollman Quartett.