Trollman Quartet –

Klassisk musik i pocketformat!

Sopran, Oboe, Cello och Harpa… en unik kombination.

Pernilla Ingvarsdotter – Sopran
Britta Holger – Oboe, Oboe d’amour
Sam Bäckström – Cello
         Margareta Nilsson – Harpa
Gloria Joyce Burt – Grundare och alternerande Harpa
Trollman Jul